Pályázatok

    Aktuális Pályázatok  

2018. november 30.

Pálinkafőző és saját termék fejlesztése a Gáti Papa Szociális Szövetkezetnél

A Gáti Papa Szociális Szövetkezet 2017 évben 48.734.700.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a GINOP-5.1.3-16 „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című felhívásra benyújtott pályázaton. Az 58,6 millió forint összköltségű beruházás keretében többek között eszközbeszerzésre, új munkavállalók bérének támogatására, oktatásra kerül sor.

Szövetkezetünk piaci pozíciójának megtartásához, további erősítéséhez és a rentábilis működéséhez elengedhetetlen a több lábon állás és a folyamatos fejlesztés, szem előtt tartva a térség sajátos munkaerő és gazdasági helyzetének javítását, amelyet jelen projekt keretében kíván tovább erősíteni.

A pályázat segítségével az idényjellegű bérfőzőzést váltjuk ki az egész évre munkalehetőséget biztosító saját márkás (jövedéki) termék előállításával és értékesítésével, így egész évben tudunk a tagoknak, dolgozóknak munkát biztosítani.

A pályázat részeként 8 fő új munkavállaló foglalkoztatása valósult meg, 7 fő 8 órás és 1 fő 4 órás foglalkoztatásban. Az új munkavállalók 50%-a hátrányos helyzetű. A munkavállalók foglalkoztatása megkezdődött. Számunkra gyümölcspálinka gyártó betanító és munkaerő-piaciképzést tartunk, amelyek jelenleg is folynak.

A dolgozók munkavégzéséhez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre a gyümölcs feldolgozáshoz, erjesztéshez, és tároláshoz, palackozáshoz szükséges technológiai berendezések. E gépsor beszerzése közbeszerzéshez kötött, amely már lezajlott, és a gépsor első egysége már leszállításra került.
A saját termékhez tartozó saját márka kialakítása a Band építés és a piacra jutást elősegítő marketing tevékenység is már megkezdődött.

A projekt során Projekt menedzser és Pénzügyi szakértő, Jövedéki ügyintéző segíti a megvalósítást, továbbá sor kerül a honlapunk fejlesztésére és vásárokon való megjelenésre az új termékekkel.

             

A projekt megvalósításának ideje: 2017.12.01-2019.12.31.
Projektazonosító száma:GINOP-5.1.3-16-2017-00072
Támogatás mértéke: 83,16%
Kedvezményezett: Gáti Papa Szociális Szövetkezet, 7333 Kárász, Fürdő u. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mukahelyteremtés a Gáti papa szociális szovetkezet pálinkafőzőjében és vendéglátó helyiségében

 

A Gáti Papa Szociális Szövetkezet 2014 évben 49.500.000.-Ft összegű támogatást nyert az Széchényi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében közzétett TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1 „Szociális gazdaság fejlesztése a Konvergencia régiókban című pályázaton. A 49,50 millió forint összértékű projekt keretében a Szociális szövetkezet a munkavállalói létszámának bővítése mellett gépbeszerzést is megvalósít.

A szövetkezet 2013. április 22-én alakult, azzal a céllal, hogy a tagok lakóhelyének térségében munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében lehetőséget biztosítson a szegénységben élőknek. A tagok külső segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket, visszaintegrálódhatnak a munkaerőpiacra, javíthatnak szociális helyzetükön.

A projekt célja egyrészt egy pálinkafőzde kialakítása, amellyel egy a térségben lévő piaci rész fedtünk be és ehhez szorosan összekapcsolódva, de ettől függetlenül is működő vendéglátó ipari szolgáltatások biztosítását is megvalósítsuk.

Másrészt biztosítani szerettük volna a szövetkezet tagjai és munkavállalói számára kiszámítható, stabil munkahelyeket, úgy hogy erősítsük a közösségi iránti elkötelezettségüket. Biztosítsuk a hátrányos helyzetű munkavállalók re integrációjának elősegítését, képzését, kínáljunk megoldást és kezeljük a munkavállalást gátló családi nehézségeket számukra. A minőségi, piacképes munkavégzésben érdekeltté tett munkaerő érezze magát hasznos tagnak a társadalomban és az "önfoglalkoztatóvá válás" mellett hosszú távon szolgálja megelégedését, az itt élő közösségnek, és váljon aktív taggá minden munkavállaló szövetkezetünk tagságában.

A fejlesztés részeként egy Hagyó Kft által gyártott SPIRITHAGYÓ FAVORIT 300GNM típusú pálinkafőző berendezés beszerzésére és üzembe állítására. Továbbá kiválasztásra került a célcsoport 11 fő akik a pályázat keretében összesen nyolc képzésen vettek részt, a képzések közül egy OKJ –s tanúsítvánnyal zárút. 

A célcsoport tagjai 2014. november 01-től munkaviszony keretében a Szociális Szövetkezet alkalmazásában állnak és részt vesznek mind a pálinkafőzésben, mind a vendéglátásban.

A pályázat segítségével a gazdasági tevékenységünket üzleti tervek készítésével, marketing tevékenységgel –honlappal, újsághirdetésekkel erősíttettük.

A beruházás által hátrányos helyzetű helybéli lakosok számára munkahelyet teremtettünk, munkaerő-piaci re integrációjukat elősegítettük. Munkavállalói létszámunkat növelésére került sor.

A beruházás megvalósításától Szövetkezetünk a gazdasági eredményeinek növekedését, vevőkörének bővülését és versenyképességének növekedését, piaci helyzetének stabilizálódását várja.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával jött létre.

A projekt megvalósításának ideje: 2015.05.01- 2015.10.31

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0238

Kedvezményezett: Gáti Papa Szociális Szövetkezet, 7333 Kárász, Fürdő u. 10.