Pályázatok

    Aktuális Pályázatok 

 

2022. december 31.

 


Pálinkafőző üzem bővítése, technológiai korszerűsítése Kárászon


A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2018.10.19 napján meghirdetett, Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú felhívás alapján, Gáti Papa Desztillált Szeszes Italt Gyártó Szociális Szövetkezet, mint támogatást igénylő 2019.01.30 17:36:37 időpontban 1965176368 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. Értesítem, hogy a Támogató a 1965176368 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. 

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 35 039 711 Ft , azaz harmincötmillióharminckilencezer- hétszáztizenegy forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A pályázat összköltségvetése nettó: 70 079 422,- Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 50 %

Bővítésre került a pálinkafőző üzem épülete, melyben a piacon a jelenleg legmodernebb pálinka főző berendezés került elhelyezésre. Az épület és a technológia energia költségének csökkentésére napelemes rendszer került telepítésre. A projekt keretében kialakításra került egy tűzivíz tározó. 

 A projekt keretein belül a már meglévő pálinkafőző egység bővítésére került sor. A bővítés során az építtető az eddigi bérfőzés mellett saját erjesztésű alapanyagból is pálinkát főz, amelyet érlelés után palackoz. A bővítés nettó alapterülete: 82,78 m2. A meglévő épület egy utcával párhuzamos nyeregtetős főtömegből áll, amelynek előre is hátra is vannak toldalékai. A bővítés ezt a nyeregtetőt folytatja, és hasonlóan a meglévő épülethez, erre merőleges udvari szárnyat is kap. A bővítés a meglévő épülethez csatlakoztatott új épületszárny azzal összeépítve. A feldolgozói tevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre kerültek eszközök is. 1 db HAGYÓ-SPIRIT FAVORIT 300 ENM LEPÁRLÓ BERENDEZÉS elektromos fűtéssel, 300 l cefre befogadására alkalmas, 1 db Mintahagyó 1001 mintavevő digitális kijelzővel, 1 db WESZYCZKI szeszmérőgép (4l/perc), 1 db RÉVÉSZ lepárlás felügyelő és vezérlő rendszer, hardver és szoftver együtt távoli elérési lehetőséggel, 1 db Techson 16 csatornás kamerarendszer, bővítésre került a meglévő riasztórendszer 1 db ZX8 zónabővítő egységgel. A technológia energiaszükségletének egy részét napelemes rendszer biztosítja.

Az épület építésére a kereskedelmi főzde eszközeinek a tárolása, működtetése miatt van szükség.

A fejlesztés hatással van a térség mezőgazdaságára is mert nagyobb mennyiségű alapanyag feldolgozására lett lehetőség. A feldolgozó üzem bővítésével és technológiai fejlesztés hatására és a marketing tevékenység hatására újabb piaci szegmenset értünk el. Tájékoztatási és kommunikációs feladatok megvalósítása lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tevékenysége szélesebb körben ismertebb lett.

Mind technológiai innováció, mind termék innováció megvalósult. A lepárlásra teljesen új rendszerű hazai fejlesztésű, szabadalommal védett lepárló berendezést használunk. A berendezéstMagyar földön, Magyar ésszel, Magyar kézzel” hozták létre, amely így igazán hungarikumnak számít. Különlegessége a dinamikusan szabályozható szitatányéros finomító oszlop, mely nagyobb mértékben képes az illatanyagokat megőrizni a párlatban. 2 db speciális finomító tányérral, valamint egyedi, többszörösen növelt felületű, ki-be kapcsolható réztöltetű aromadúsító egységgel (katalizátor), a finomító tányéroknál látüveggel, külső rászerelt világítással rendelkezik. Ráépített egyedi saját fejlesztésű növelt felületű deflegmátor segíti a folyamatot. Másik különlegessége a berendezéshez fejlesztett lepárlás felügyelő és vezérlő rendszer. A modul biztosítja a leerjesztett cefre megfelelő minőségű végterméké történő lepárlásának vezérlést és folyamatirányítását. A cefre betöltése után az előre megadott paraméterek alapján a főzőmester felügyelete mellett teljesen automatikusan levezeti a lepárlási folyamatot. Különlegessége még, hogy a folyamat távolról is vezérelhető számítógép segítségével. Mindezek következtében megvalósult a termék innováció is, mert a berendezés hozzájárul a gyümölcsaromák kíméletesebb és biztonságosabb kinyeréséhez és párlatban jobban megőrződnek az illatanyagok. A végtermék így ízletesebb, illatosabb lesz a többi pálinkához képest.

 

A projekt megvalósításának ideje: 2019. 07. 01-2022. 12. 31.
Projektazonosító száma: 1965176368
Támogatás mértéke: 50%
Kedvezményezett: Gáti Papa Desztillált Szeszes Italt Gyártó Szociális Szövetkezet, 7333 Kárász, Fürdő u. 12.

 

 

 

2018. november 30.

Pálinkafőző és saját termék fejlesztése a Gáti Papa Szociális Szövetkezetnél

A Gáti Papa Szociális Szövetkezet 2017 évben 48.734.700.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a GINOP-5.1.3-16 „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című felhívásra benyújtott pályázaton. Az 58,6 millió forint összköltségű beruházás keretében többek között eszközbeszerzésre, új munkavállalók bérének támogatására, oktatásra kerül sor.

Szövetkezetünk piaci pozíciójának megtartásához, további erősítéséhez és a rentábilis működéséhez elengedhetetlen a több lábon állás és a folyamatos fejlesztés, szem előtt tartva a térség sajátos munkaerő és gazdasági helyzetének javítását, amelyet jelen projekt keretében kíván tovább erősíteni.

A pályázat segítségével az idényjellegű bérfőzőzést váltjuk ki az egész évre munkalehetőséget biztosító saját márkás (jövedéki) termék előállításával és értékesítésével, így egész évben tudunk a tagoknak, dolgozóknak munkát biztosítani.

A pályázat részeként 8 fő új munkavállaló foglalkoztatása valósult meg, 7 fő 8 órás és 1 fő 4 órás foglalkoztatásban. Az új munkavállalók 50%-a hátrányos helyzetű. A munkavállalók foglalkoztatása megkezdődött. Számunkra gyümölcspálinka gyártó betanító és munkaerő-piaciképzést tartunk, amelyek jelenleg is folynak.

A dolgozók munkavégzéséhez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre a gyümölcs feldolgozáshoz, erjesztéshez, és tároláshoz, palackozáshoz szükséges technológiai berendezések. E gépsor beszerzése közbeszerzéshez kötött, amely már lezajlott, és a gépsor első egysége már leszállításra került.
A saját termékhez tartozó saját márka kialakítása a Band építés és a piacra jutást elősegítő marketing tevékenység is már megkezdődött.

A projekt során Projekt menedzser és Pénzügyi szakértő, Jövedéki ügyintéző segíti a megvalósítást, továbbá sor kerül a honlapunk fejlesztésére és vásárokon való megjelenésre az új termékekkel.

             

A projekt megvalósításának ideje: 2017.12.01-2019.12.31.
Projektazonosító száma:GINOP-5.1.3-16-2017-00072
Támogatás mértéke: 83,16%
Kedvezményezett: Gáti Papa Szociális Szövetkezet, 7333 Kárász, Fürdő u. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mukahelyteremtés a Gáti papa szociális szovetkezet pálinkafőzőjében és vendéglátó helyiségében

 

A Gáti Papa Szociális Szövetkezet 2014 évben 49.500.000.-Ft összegű támogatást nyert az Széchényi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében közzétett TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1 „Szociális gazdaság fejlesztése a Konvergencia régiókban című pályázaton. A 49,50 millió forint összértékű projekt keretében a Szociális szövetkezet a munkavállalói létszámának bővítése mellett gépbeszerzést is megvalósít.

A szövetkezet 2013. április 22-én alakult, azzal a céllal, hogy a tagok lakóhelyének térségében munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében lehetőséget biztosítson a szegénységben élőknek. A tagok külső segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket, visszaintegrálódhatnak a munkaerőpiacra, javíthatnak szociális helyzetükön.

A projekt célja egyrészt egy pálinkafőzde kialakítása, amellyel egy a térségben lévő piaci rész fedtünk be és ehhez szorosan összekapcsolódva, de ettől függetlenül is működő vendéglátó ipari szolgáltatások biztosítását is megvalósítsuk.

Másrészt biztosítani szerettük volna a szövetkezet tagjai és munkavállalói számára kiszámítható, stabil munkahelyeket, úgy hogy erősítsük a közösségi iránti elkötelezettségüket. Biztosítsuk a hátrányos helyzetű munkavállalók re integrációjának elősegítését, képzését, kínáljunk megoldást és kezeljük a munkavállalást gátló családi nehézségeket számukra. A minőségi, piacképes munkavégzésben érdekeltté tett munkaerő érezze magát hasznos tagnak a társadalomban és az "önfoglalkoztatóvá válás" mellett hosszú távon szolgálja megelégedését, az itt élő közösségnek, és váljon aktív taggá minden munkavállaló szövetkezetünk tagságában.

A fejlesztés részeként egy Hagyó Kft által gyártott SPIRITHAGYÓ FAVORIT 300GNM típusú pálinkafőző berendezés beszerzésére és üzembe állítására. Továbbá kiválasztásra került a célcsoport 11 fő akik a pályázat keretében összesen nyolc képzésen vettek részt, a képzések közül egy OKJ –s tanúsítvánnyal zárút. 

A célcsoport tagjai 2014. november 01-től munkaviszony keretében a Szociális Szövetkezet alkalmazásában állnak és részt vesznek mind a pálinkafőzésben, mind a vendéglátásban.

A pályázat segítségével a gazdasági tevékenységünket üzleti tervek készítésével, marketing tevékenységgel –honlappal, újsághirdetésekkel erősíttettük.

A beruházás által hátrányos helyzetű helybéli lakosok számára munkahelyet teremtettünk, munkaerő-piaci re integrációjukat elősegítettük. Munkavállalói létszámunkat növelésére került sor.

A beruházás megvalósításától Szövetkezetünk a gazdasági eredményeinek növekedését, vevőkörének bővülését és versenyképességének növekedését, piaci helyzetének stabilizálódását várja.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával jött létre.

A projekt megvalósításának ideje: 2015.05.01- 2015.10.31

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0238

Kedvezményezett: Gáti Papa Szociális Szövetkezet, 7333 Kárász, Fürdő u. 10.